Hồ sơ pháp lý đầy đủ của một dự án là gì?

Đất nền

 • Quy hoạch 1/500
 • Sổ cái
 • Biên lai nộp tiền sử dụng đất ( Biên lai đóng thuế đất )
 • Hợp đồng mua bán
 • Công văn chấp thuận chủ trương đầu tư của chủ đầu tư của UBND tỉnh:
  + Năng lực của chủ đầu tư
  + Nguồn gốc quỹ đất
  + Quy hoạch khu dất
  + Cơ sở hạ tầng

Căn hộ

 • Giấy phép kinh doanh của chủ đầu tư
 • 1/500
 • Sổ đỏ quỹ đất
 • Hồ sơ xác nhận các nghĩa vụ về đất như về kinh phí sử dụng đất, thuế đất đã được hoàn thành.
 • Công văn chấp thuận chủ trương đầu tư của chủ đầu tư của UBND tỉnh
 • Giấy phép xây dựng
 • Chứng thư bảo lãnh của ngân hàng
 • Giấy phép phòng cháy chữa cháy của căn hộ
 • Hợp đồng mua bán

Nghỉ dưỡng

 • Giấy phép kinh doanh của chủ đầu tư
 • 1/500
 • Sổ đỏ quỹ đất
 • Hồ sơ xác nhận các nghĩa vụ về đất như về kinh phí sử dụng đất, thuế đất đã được hoàn thành.
 • Công văn chấp thuận chủ trương đầu tư của chủ đầu tư của UBND tỉnh
 • Giấy phép xây dựng
 • Chứng thư bảo lãnh của ngân hàng
 • Hợp đồng mua bán

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *