Nhà đất mua giấy tay, loại nào đang được hợp thức hóa?

Việc mua bán nhà đất bằng giấy tay hiện nay vẫn đang diễn ra hằng ngày. Thế nhưng không phải ai cũng biết giấy tay như thế nào thì được nhà nước đồng ý cấp giấy sở hữu ???

Nhà đất mua giấy tay, loại nào đang được hợp thức hóa
Nhà đất mua giấy tay, loại nào đang được hợp thức hóa

ĐẤT MUA BẰNG GIẤY TAY, LOẠI NÀO ĐANG ĐƯỢC HỢP THỨC HÓA

1. Có giấy tờ về quyền sử dụng đất ( Ghi tên người khác )

Người dân đang sử dụng đất mà giao dịch chuyển nhượng bằng giấy tay được diễn ra trong khoảng 1/1/2018 đến 1/7/2014 có giấy tờ về quyền sử dụng đất ( trên giấy ghi tên người khác) vẫn được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu mà không phải làm thủ tục chuyển quyền sử dụng.

2. Không có giấy tờ về quyền sử dụng đất ( Chỉ có vi bằng )

  • Còn nếu người dân đang sử dụng đất nhận chuyển nhượng bằng vi bằng trước ngày 1/1/2008 hoặc nhận thừa thế trước ngày 1/7/2014 cũng được cấp giấy sở hữu mà không cần tới giấy tờ về quyền sử dụng đất.
  • Trong trường mua bán đất bằng vi bằng diễn ra trong khoảng 1/1/2008 – 30/6/2014 nhưng bên mua chưa đăng ký để được cấp giấy chủ quyền thì sẽ không được cấp giấy chủ quyền nữa.

*** Lưu ý rằng Các cơ quan tiếp nhận hồ sơ không được yêu cầu người nhận chuyển nhượng nộp các hợp đồng, văn bản chuyển nhượng quyền sử dụng theo quy định. Nghị định 01/2017 vào ngày 6/1/2017 – CP ( bổ sung Nghị định chi tiết Luật Đất Đai 2013 )

Ví dụ: Một khách hàng mua một mảnh đất vào năm 2013 tại phường Thạnh Lộc quận 12, chỉ lập vi bằng tại văn phòng thừa phát lại thì vẫn được phép cấp giấy chứng nhận sở hữu đất (và nhà) nếu có giấy về quyền sử dụng hoặc đã đăng ký cấp giấy về quyền sử dụng.
Nếu không thì sẽ không được cấp nữa .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *