Thủ tục xin cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Người dân bị MẤT” Số đỏ – Sổ hồng – Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (kể cả căn hộ chung cư) phải khai báo với UBND cấp xã nơi có đất bị mất giấy.

Thủ tục xin cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Thủ tục xin cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

UBND có trách nhiệm niêm yết thông báo mất giấy tại trụ sở UBND, riêng cá nhân nước ngoài, người VN định cư tại nước ngoài phải đăng tin mất giấy chứng nhận trên phương tiện thông tin ở địa phương.
( Điều 77 Nghị định 43/2014 của Chính Phủ – quy định chi tiết luật đất đai 2013 )

Sau 30 ngày kể từ ngày niêm yết thông báo mất giấy, người bị mất giấy nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp lại giấy gồm :

  • Đơn đề nghị cấp lại Giấy Chứng Nhận
  • Giấy xác nhận của UBND là đã niêm yết thông báo của người bị mất giấy
  • Giấy tờ chứng minh là UBND đã đăng tin 03 lần trên phương tin thông tin tại chúng ( đối với cá nhân nước ngoài, hoặc người Việt định cư tại nước ngoài )

Sau đó, cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký quyết định hủy giấy chứng nhận cũ của lô đất đồng thời ký cấp giấy chứng nhận mới và trao cho người dân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *